Repertoár

Folklórní soubor Ševčík zpracovává tance, písně a zvykoslovná pásma z celé oblasti Moravského Valašska. Zvláště z jeho jižní části, Valašskoklobucka a Lužné u Vsetína.

 

  1. Párové tance

„Valašská z Lužné “– tradiční valašský tanec z obce Lužná u Vsetína ve velké taneční obsadě nebo malé taneční obsadě

Točené z Popova“ – tradiční valašský tanec z oblasti Valašskoklobucka

Zvrtaný“- tradiční valašský tanec z obce Velké Karlovice

Valašské polky“- polka uchopená Valachy

Valašský starodávný“ – tradiční lyrický třídobý valašský obřadní tanec z oblasti Rožnovska

Stará Uhra“ – temperamentní tanec z pomezí Moravy a Slovenska

 

  1. Pásmo figurálních tanců

Fojtský“- figurální tanec ze severního Valašska, na „dobrú úrodu a vysoké obilí“

 

  1. Tématicky zaměřená pásma

U muziky“- zábava při muzice, pásmo valašských točených s valašským čardášem

Co to děvča, co to máš“- lehce lechtivé valašské písně s rekvizitou postele

Pijácké“- žertovné pásmo s pálenkou (a galánkou), zábava při muzice

Regrutské“- tanec na téma odchodu chlapců na vojnu

 

  1. Zvykoslovná pásma

Fašanku, fašanku“- jevištní zpracování tradičního masopustního zvyku  s maskami

Kovář ⇒ zubař“ – vzpomínka na doby, kdy kovář nahrazoval zubaře

Darebnice“ – lechtivé valašské točené písně s rekvizitou postele

 

  1. Dívčí pásma

Pastevecké“- tance a písně dívčí taneční složky při pastvě dobytka

 

  1. Mužské tance

Odzemek“ – tradiční figurální mužský sólový tanec z Valašska, (s valaškou nebo bez valašky, ale vždy bez Valašky), zapsaný do nehmotného kulturního dědictví ČR UNESCO

Zbojnický“ – hromadný mužský tanec s valaškami (a rovněž bez Valašek)