O nás

Folklorní soubor Ševčík začal psát svoji historii již 21. května 1950, jako soubor mládeže. O necelý rok později přijal jméno Soubor Ladislava Ševčíka, kterým byl až do roku 1999, od kdy pokračuje ve své činnosti jako Ševčík – Moravský folklórní soubor. Je tedy jedním z nejstarších dosud fungujících kulturních těles v Severomoravském kraji.

Naším cílem je prezentace lidové kultury široké veřejnosti a uchovávání lidových tradic. Prezentujeme ji na domácích i zahraničních festivalech, každoročně pořádáme v Ostravě Valašský bál a angažujeme se v Ostravské kultuře. Dbáme na dodržování úrovně zapsaných prvků. Spolupracujeme s CM Tolar a CM Úsměv.

V současné době soubor při své činnosti využívá skvělého zázemí Kulturního domu Akord v Ostravě-Zábřehu. V rámci souboru funguje taneční přípravka, vychovávající jak zcela nové tanečníky, tak nabízející zázemí tanečníkům odrostlým z dětských souborů. Soubor úzce spolupracuje i s jinými uměleckými subjekty, z našeho i z jiných regionů, je aktivním členem celostátní organizace „Folklorní sdružení ČR“ a regionálních folklorních sdružení Ostrava a Valašsko.

Folkloristé bývají většinou srdcaři a my samozřejmě nejsme výjimkou. Jsme všichni z podobného těsta a kromě lásky k folkloru nás spojuje i vzájemné přátelství, takže pořádáme i spoustu vlastních akcí. Víkendové akce, výlety do hor, horských chat nebo vinných sklípků na jižní Moravě mají vždy jedno společné a to je, že při nich zažíváme spoustu legrace. Zúčastňujeme se také různých mezisouborových sportovních akcí, ať už je to vánoční volejbalový turnaj (kde srovnáváme s jinými soubory nejen síly ale třeba i vánoční cukroví), nebo letní fotbalový turnaj. Folklor je prostě návyková záležitost a kdo mu jednou propadne, ten je většinou doživotně ztracen.

Malé okénko do historie

Na počátku byl soubor tvořen čtyřmi hlavními uměleckými kolektivy :

  • pěveckým sborem,
  • komorním orchestrem – původně nejrozsáhlejší částí tělesa
  • taneční skupinou lidových tanců a
  • cimbálovou muzikou.

Původním zřizovatelem souboru byl podnik Ostramo, od ledna roku 1954 soubor přechází pod podnik NHKG.

Jedinečnost souboru spočívá v obrovském množství osobností, pro které se stal kolébkou a zároveň odrazovým můstkem pro jejich další činnost. Zkušenosti nabyté v souboru řada z nich dokázala dále využít po svém osamostatnění, při zakládání jiných uměleckých těles. Velká řada členů souboru pokračovala dále ve své práci např. v Janáčkově filharmonii, Slezském divadle v Opavě, Slovenské filharmonii, Janáčkově opeře v Brně a dalších.

U dirigentských pultů orchestrální složky se vystřídaly osobnosti jako František Hába, Jaromír Dadák, prof. Alois Tiahan, Václav Návrat a další, u zrodu taneční skupiny stojí Zdena Kyselá, mezi dalšími vedoucími a choreografy najdeme např. Věru Šejvlovou, Jarmilu Calábkovou nebo Hanu Herberkovou. Jako vedoucí cimbálových muzik se vystřídali např. Jaromír Dadák, Jan Rokyta, Jiří Macháč nebo Petr Kolár. Své kořeny zde nalezla např. Cimbálová muzika Technik, Sdružení vokální hudby pod vedením F. Háby, Cimbálová muzika Tolar, Folklórní soubor Morava, a další.

Výraznou změnu v organizaci přinesl rok 1969, kdy se rozpadá pěvecká složka a v práci pokračuje již jen výhradně taneční složka a cimbálová muzika. Oblasti zpracování těchto dvou složek se z počátku měnily poměrně často podle zaměřenosti jednotlivých vedoucích. Nejprve to byla spíše klasická hudba pod vedením Zdeny Kyselé, pod vedením Věry Šejvlové repertoár lašska, Ostravice a moravskoslovenského pomezí. Jarmila Calábková se zaměřila spíše na oblast Těšínska a Orlovska. V roce 1967 přichází do vedení Karel Dočkal a na přání členů soubor pokračuje v tancích oblasti Valašska, které se soubor věnuje dodnes.

Za dobu své téměř 55-leté existence soubor úspěšně reprezentoval Českou republiku v řadě evropských i mimoevropských zemí, jak na mezinárodních festivalech, tak na přímá pozvání jednotlivých měst. Ve svých počátcích to byla např. Anglie-Jižní Wales, Německo nebo Polsko. Za vedení manželů Herberkových to byla např. Francie, Dánsko, Belgie, Kanada nebo Japonsko. V nedávné době soubor zavítal na Taiwan, do Slovinska nebo Brazílie.